PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY

Interaktywny, multimedialnego przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach oraz zestaw materiałów pomocniczych, które mogą być wykorzystane zarówno przez odbiorców docelowych (uczący się), jak i prowadzących zajęcia (nauczycieli, szkoleniowców). Przewodnik multimedialny zawiera m.in.: prezentację założeń merytorycznychZobacz więcej

METODOLOGIA

Ze względu na specyfikę tematu oraz specyfikę wskazanych jako odbiorcy projektu grup docelowych uznaliśmy za istotne zaproponowanie takich metod dydaktycznych, które będą sprzyjały poszerzeniu kreatywności uczestników zajęć i przeorganizowanie sposobu ich działania w grupie. SzczególnieZobacz więcej

E-LEARNING

Przygotowano materiały e-learning pozwalających na szybkie opanowanie realizacji procesów CI (prezentacje) oraz na przygotowanie się do uczestnictwa w tych procesach. E-LEARNING – CI Metodą podniesienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

SCENARIUSZE

Scenariusze zajęć dedykowane dla wybranych grup odbiorców. Zostaną przygotowane następujące scenariusze: SCENARIUSZ NR 1 – dla MMP realizujących wdrożenie innowacji w swoim zespole SCENARIUSZ NR 2 – dla MMP uczestniczących w zrzeszeniach branżowych, klastrach, izbach gospodarczychZobacz więcej

COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD

W projekcie dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source oprogramowanie COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST – Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/), Zobacz więcej

DEBATEHUB

W projekcie dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source oprogramowanie DEBATEHUB wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST – Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/),  zrealizowanym wZobacz więcej