SZYBKI START

Jak rozpocząć korzystanie z przygotowanych przez nas materiałów? W tym miejscu znajdziecie najważniejsze informacje o tym z jakich narzędzi oraz w jakiej kolejności należy korzystać, aby osiągnąć najlepsze efekty.   Ścieżka uproszczona Ścieżka zaawansowana

Słownik pojęć

SŁOWNIK POJĘĆ

Przygotowany słownik pojęć zawiera najważniejsze terminy związane z kolektywną inteligencją. Ma on na celu zebranie w jednym miejscu definicji, do których w czasie realizacji szkoleń możemy łatwo sięgnąć, aby doprecyzować wiedzę o przerabianym materiale.  Zobacz więcej

Strona główna Moodle CI-innowacje

JAK KORZYSTAĆ Z MOODLE

Aby przeprowadzić pełen zakres szkoleń związanych z Kolektywną Inteligencją, należy zapoznać się z podstawowymi funkcjami platformy edukacyjnej Moodle. Została ona przystosowana do samodzielnej pracy uczestników, dlatego całą drogę rejestracji oraz korzystania z serwisu użytkownik możeZobacz więcej

Strona główna Przewodnika Multimedialnego CI

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY

Interaktywny, multimedialnego przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach oraz zestaw materiałów pomocniczych, które mogą być wykorzystane zarówno przez odbiorców docelowych (uczący się), jak i prowadzących zajęcia (nauczycieli, szkoleniowców). Przewodnik multimedialny zawiera m.in.: prezentację założeń merytorycznychZobacz więcej

Tło strony Ci-innowacje

METODOLOGIA

Ze względu na specyfikę tematu oraz specyfikę wskazanych jako odbiorcy projektu grup docelowych uznaliśmy za istotne zaproponowanie takich metod dydaktycznych, które będą sprzyjały poszerzeniu kreatywności uczestników zajęć i przeorganizowanie sposobu ich działania w grupie. SzczególnieZobacz więcej

Wizualizacja CI

E-LEARNING

Przygotowano materiały e-learning pozwalających na szybkie opanowanie realizacji procesów CI (prezentacje) oraz na przygotowanie się do uczestnictwa w tych procesach. E-LEARNING – CI Metodą podniesienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Scenariusze zajęć CI

SCENARIUSZE

Scenariusze zajęć dedykowane dla wybranych grup odbiorców. Zostaną przygotowane następujące scenariusze: SCENARIUSZ NR 1 – dla MMP realizujących wdrożenie innowacji w swoim zespole SCENARIUSZ NR 2 – dla MMP uczestniczących w zrzeszeniach branżowych, klastrach, izbach gospodarczychZobacz więcej

Strona główna CI-Dashboard

COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD

W projekcie dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source oprogramowanie COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST – Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/), Zobacz więcej

Wizualizacja strony narzędzia Debate Hub

DEBATEHUB

W projekcie dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source oprogramowanie DEBATEHUB wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST – Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/),  zrealizowanym wZobacz więcej