Strona główna CI-Dashboard

COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD

W projekcie dostosowano do potrzeb polskiego odbiorcy dostępne na zasadzie open source oprogramowanie COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST – Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/),  zrealizowanym w ramach programu badawczego 7FP / Horizon 2020, priorytet „Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation”  (um. grantowa 6611188, więcej informacji o tym priorytecie badawczym: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness). COLLECTIVE INTELLIGENCE DASHBOARD pozwala na wykorzystanie CI do wdrażania innowacji w MMP poprzez monitorowanie, mierzenie i analizę procesu kolektywnej inteligencji oraz nadanie mu kryteriów jakościowych.  Narzędzie wypracowane zostało przez Open University’s Knowledge Management Institute.

Dostęp do przygotowanej przez nas polskiej wersji CI DASHBOARD:  http://dashboard.ci-innowacje.pl/