Tło strony Ci-innowacje

METODOLOGIA

Ze względu na specyfikę tematu oraz specyfikę wskazanych jako odbiorcy projektu grup docelowych uznaliśmy za istotne zaproponowanie takich metod dydaktycznych, które będą sprzyjały poszerzeniu kreatywności uczestników zajęć i przeorganizowanie sposobu ich działania w grupie. Szczególnie istotne jest, aby mogli w trakcie zajęć swobodnie wymienić swoje myśli jak i doświadczenia w zakresie problemów, które zostały wcześniej przygotowane przez osoby prowadzące.

METODOLOGIA ZAJĘĆ