Strona główna Przewodnika Multimedialnego CI

PRZEWODNIK MULTIMEDIALNY

Interaktywny, multimedialnego przewodnik po kolektywnej inteligencji w innowacjach oraz zestaw materiałów pomocniczych, które mogą być wykorzystane zarówno przez odbiorców docelowych (uczący się), jak i prowadzących zajęcia (nauczycieli, szkoleniowców). Przewodnik multimedialny zawiera m.in.: prezentację założeń merytorycznych dotyczących kolektywnej inteligencji, prezentację oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w naszym projekcie, prezentację najważniejszych projektów badawczo – rozwojowych prowadzonych w dziedzinie kolektywnej inteligencji, prezentację grup docelowych, do których adresowane są materiały projektowe, zestaw case studies prezentujących praktyczne wykorzystanie CI w interesującym nas obszarze. Ponadto przygotowano zestaw testów, ankiet ewaluacyjnych i innych narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć.

Przewodnik Multimedialny do pobrania
Przewodnik Multimedialny: instrukcja uruchomienia po pobraniu
Przewodnik Multimedialny online