ŚCIEŻKA ZAAWANSOWANA. Moduł 2+

Moodle: Kolektywna inteligencja a innowacje - wybrane zagadnienia.

Jeśli tylko czas na to pozwoli, wszyscy uczestnicy mogą zapoznać się z dodatkowymi materiałami dostępnymi na platformie MOODLE. Są to materiały opublikowane w dziale "Kolektywna inteligencja a innowacje - wybrane zagadnienia", obejmujące następujące tematy:

  • Innowacyjność w przedsiębiorstwach;
  • Produkcja partnerska jako forma kolektywnej inteligencji;
  • Zdolności poznawcze a kolektywna inteligencja;
  • Sztuczna inteligencja, kolektywna inteligencja, crowdsourcing;
  • Jak przygotować mapę potencjalnych innowacji?;
  • Jak przygotować ocenę ryzyka innowacji?

Przewodnik Multimedialny: Projekty B+R

Na tym etapie proponujemy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami zawartymi w Przewodniku Multimedialnym po kolektywnej inteligencji. Przewodnik jest dostępny TUTAJ. Zalecamy przyswojenie materiału z działów: "Projekty B+R".