ŚCIEŻKA UPROSZCZONA. Moduł 2

Przygotuj środowisko pracy w DebateHub

Teraz przyszła pora, aby przygotować środowisko pracy do realizacji zajęć w oprogramowaniu DebateHub.

W tym celu załóż konto użytkownika, który będzie administrował debatą, oraz grupę roboczą dla uczestników zajęć. Kieruj się założeniami opisanymi w wybranym przez Ciebie Scenariuszu nr 1.

Zorganizuj grupę szkoleniową

Ustal z osobami zainteresowanymi zajęciami dogodny termin oraz warunki przeprowadzenia zajęć. Zadbaj o to, aby wszyscy uczestnicy zapoznali się z podstawowymi założeniami planowanych zajęć, zgodnie z założeniami Scenariusza nr 1.  W ramach systemu Moodle każdy z uczestników szkolenia powinien założyć indywidualne konto użytkownika, zapoznać się z materiałem dotyczącym scenariusza oraz wypełnić ANKIETĘ WSTĘPNĄ zgodną z zamieszczonym tam wzorem i przesłać ją szkoleniowcowi. Szkoleniowiec powinien przeanalizować otrzymane ankiety i biorąc pod uwagę dominujący profil i oczekiwania uczestników dostosować do nich program zajęć. W celu aktywnego udziału w zajęciach warto zachęcić uczestników do korzystania z zewnętrznych serwerów umożliwiających publikację plików (w rodzaju Dropbox, Google Drive lub podobnych).

Zaplanuj infrastrukturę

W zależności od tego, czy szkolenie będzie realizowane w trybie stacjonarnym, czy zdalnie, zaplanuj odpowiednią infrastrukturę zgodnie z założeniami opisanymi w Scenariuszu nr 1. Najczęściej będą to: sala szkoleniowa  flipchart, projektor multimedialny, sprzęt komputerowy, szybki dostęp do Internetu.