ŚCIEŻKA ZAAWANSOWANA. Moduł 3+

Wykorzystaj wszystkie materiały dodatkowe

Jeśli nie korzystałeś jeszcze z jakiś materiałów, teraz nadszedł czas, aby je wykorzystać. Mogą być to:

 • dodatkowe scenariusze lub warianty scenariuszy (np. jeśli wykorzystywałeś wariant "eksperyment", możesz dla urozmaicenia zrealizować drugą debatę jako "grę dydaktyczną");
 • dodatkowe analizy i wizualizacje z wykorzystaniem CI Dashboard;
 • materiały video i quizy z "Przewodnika Multimedialnego".

Dokonaj ewaluacji szkolenia i zaplanuj dalsze działania

Po zakończeniu zajęć dokonaj ewaluacji z wykorzystaniem zawartej w wybranym scenariuszu ankiety ewaluacyjnej.

Ponadto można zaplanować spotkanie online z wykorzystaniem platformy Moodle (z użyciem zintegrowanego z nią modułu Skype) na którym zostaną omówione następujące tematy:

 • Wskazane w ankiecie ewaluacyjnej zagadnienia, które zdaniem większości uczestników
  wymagają dodatkowego omówienia;
 • Dodatkowe analizy i wizualizacje przeprowadzonej Debaty z wykorzystaniem aplikacji CI
  Dashboard. Proponujemy analizę następujących wizualizacji: Sieć społeczna, Sieć
  zainteresowań społeczności, Analiza aktywności użytkowników, Wkład użytkowników.

Czas po zakończeniu właściwej części szkolenia może zostać wykorzystany na dodatkowe utrwalenie nabytej wiedzy. Może mieć to miejsce np. poprzez:

 • Samodzielne korzystanie przez uczestników z materiałów e-learning dostępnych w systemie Moodle oraz z „Przewodnika Multimedialnego”;
 • Wykonanie pod okiem szkoleniowca kolejnych ćwiczeń, polegających na wykorzystaniu aplikacji DebateHub i CI Dashboard do realizacji nowych projektów. Szkoleniowiec może zaproponować termin spotkania on-line w ramach platformy
  Moodle, na którym poszczególne osoby zaprezentują rezultaty swoich prac. Komunikacja głosowa w systemie Moodle możliwa jest poprzez moduł Skype, komunikacja tekstowa przez czat.

Kolejnym etapem może być zaplanowanie instalacji oprogramowania DebateHub i CI Dashboard na własnym serwerze, jeśli dotąd tego nie zrobiono. Oprogramowanie dostępne jest TUTAJ.