ŚCIEŻKA UPROSZCZONA. Moduł 3

Przeprowadź część teoretyczną szkolenia

Zrealizuj zgodnie z założeniami Scenariusza nr 1 część teoretyczną szkolenia.

Powinna ona obejmować następujące zagadnienia:

  • Dyskusja moderowana: doświadczenia uczestników związane z kolektywną inteligencją
  • Część prezentacyjna – CI a innowacje

Przeprowadź debatę w DebateHub

Po zakończeniu części teoretycznej przeprowadź, zgodnie z założeniami Scenariusza nr 1, debatę w aplikacji DebateHub. Powinna ona obejmować fazy takie, jak:

  • Faza Dyskusji, Tworzenie mapy potencjalnych innowacji;
  • Faza Redukcji, Ocena realności planowanych innowacji;
  • Faza Decyzji, Wybór ostatecznej propozycji innowacji.

Przeprowadź analizę debaty z wykorzystaniem CI Dashboard

Po zakończeniu debaty należy przeprowadzić jej analizę z wykorzystaniem CI Dashboard. Proponujemy wykorzystanie następujących wizualizacji:

  • Relacje w dyskusji;
  • Mapa uwagi;
  • Rozgałęzione drzewo;
  • Sieć debaty.